Missie

Talenten & Ontwikkelen inspireert de ontwikkelingen in het leven vanuit 'talent'.

Ieder mens wordt geboren met zijn eigen talenten.

Door de omgeving waarin je opgroeit, gebeurtenissen en verwachtingen, kun je talenten op een zijspoor zetten. Je weet misschien niet eens meer wat jouw aangeboren talenten zijn. Inzicht krijgen in jouw talenten, geeft inzicht hoe je bent en wat je nodig hebt.

Het is als thuiskomen in jezelf!

Dit geeft kracht en biedt mogelijkheden.

De mogelijkheden ontdekken van werkelijk luisteren en gehoord worden. Open en nieuwsgierig luisteren, waarbij je jouw wensen ook vrij kunt uiten. In een gesprek geeft dit rust en je kunt zo tot een gezamenlijke richting of resultaat komen. Verbonden zijn met jezelf en de ander, met ieders talent.

 

Thema-ontmoetingen

Ouders met een langdurig ziek of beperkt kind, vinden het vaak moeilijk om kleinschalig in contact te komen met ouders met dezelfde uitdagingen. Op verzoek organiseer ik thema-ontmoetingen waarbij ouders zelf kunnen aangeven welk thema speelt.

Tijdens deze ontmoetingen kan ervaring uitgewisseld worden en extra informatie over de zorgvraag gegeven worden.

Daar ieder persoon talent heeft, kunnen we ingaan op de talenten van zowel ouder als kind.

Ook kunnen de mogelijkheden onderzocht worden, hoe je als gezin de kwaliteit van het leven kunt bevorderen.

 

Meedenken

Met kleine zorginstellingen kan ik meedenken over het kwaliteitsbeleid. De eisen van kwaliteit in de organisatie implementeren, dit gecombineerd met de talenten en mogelijkheden van de medewerkers.